Decommunization

Аналітичний звіт: «ПОШИРЕННЯ КОМУНІСТИЧНИХ ОЙКОНІМІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ»

В умовах соціально-політичних потрясінь 2013-14 років, зовнішньої військової агресії дана проблема набула значення однієї з важливих складових забезпечення національної безпеки. Результатом чого стало прийняття Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Визнаючи окремі топоніми символікою комуністичного режиму, даний нормативно-правовий акт забороняє їх використання та регламентує порядок зміни.

Infographics on the сommunist place-names distribution in Ukraine

The team of the project "Distribution of Communist Place-Names in Ukraine" prepared the infographics on this subject

Distribution of Communist Place-Names in Ukraine

"If a person lives surrounded by the propaganda

of a totalitarian state and don't notice it,

the propaganda has achieved its goals."

Vaclav Havel, "Power of the powerless"

The period of Soviet rule in Ukraine left behind a wide legacy of Communist propaganda, which had widespread and overarching character. Such heritage includes the names of streets, villages, towns, cities and entire regions of Ukraine.