Гендерна географія

Наталія Мезенцева, Ольга Кривець. Гендерні відміни в політичній сфері та державному управлінні в Україні

ПРООН щорічно розраховує індекс розвитку з урахуванням гендерного фактора (ІРГФ). Україна за показником ІРГФ займала рейтингові позиції від 55 до 65 з понад 140 країн світу, для яких він розраховувався. Досить високі позиції зумовлені тим, що в Україні відсутні гендерні відмінності у доступі до базової та професійної освіти, жінкам притаманні високі, за міжнародними стандартами, рівні економічної активності та зайнятості. Однак ці сприятливі потенційні можливості поєднуються із суттєвими гендерними диспропорціями у політиці, найвищих органах державного управління, у кар’єрному зростанні, рівні оплати праці.