Геоморфологія

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РИЗИКИ БАСЕЙНУ ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА (р. СТИР)

    Розташоване водосховище на межі Рівненської (Демидівський район) та Волинської (Горохівський) областей. Площа становить 18,2 км2, об’єм – 29,6 млн м3. Хрінницька ГЕС збудована в 1957 р, з метою забезпечення прилеглих територій електроенергією, та з метою створення потужного рибного господарства [7,8]. Зараз Хрінницьке водосховище є одним з найбільших рекреаційних центрів Рівненської області, основним джерелом прибутку Демидівського району. Однак, створення водойми змінило локальну систему геоморфолітогенезу, та активізувало ряд несприятливих геоморфологічних процесів, які загрожують безпеці людини та господарського комплексу. 

Новий Тік – новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини.

Лесово-ґрунтова серія Волинської височини вважається однією із найкраще вивчених в Україні, однак кореляція кліматолітів  Волинської височини із такими Східної України досі залишається проблематичною. Розріз Новий Тік включає практично усі неоплейстоценові кліматоліти Стратиграфічної схеми четвертинних відкладів України  [5], а їх виразна стратифікація на окремі стадіоліти дозволяє підійти до вирішення проблеми кореляції регіональних схем, реконструювати короткоперіодичні етапи розвитку ґрунто- та осадонакопичення впродовж неоплейстоценоих етапів на даній території, виділити фази активізації давнього кріогенезу.

ПАЛЕОКРІОГЕННІ ФОРМИ ЯК ІНДИКАТОР КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ

    Актуальність проблеми зумовлена необхіднiстю створення системних палеокліматичних реконструкцій, складовою яких є результати палеокріологічних досліджень. Останні також сприяють кореляції  регіональних стратиграфічних схем четвертинної системи.   

Баківці − новий розріз відкладів лесово-грунтової серії неоплейстоцену Горохівської височини

Новий розріз лесово-грунтової серії верхнього неоплейстоцену півдня Волині