Персоналії

Карпюк Галина

Карпюк Галина Іванівна учитель географії та економіки, заслужений вчитель України

Круглик Лідія

Круглик Лідія Іванівна - cтарший науковий співробітник лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Станкевич Галина

Станкевич Галина Леонардівна  — український економіко-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець з методики викладання географії.

Поданчук Василь

Поданчук Василь Денисович  - економіко-географ, військовий, доцент, кандидат педагогічних наук.

Редкін Петро

Петро Григорович Редкін – видатний український педагог, фундатор методики географії,  активний громадський та освітній діяч XIX ст.

Шипович Євген

Шипович Євген Йосипович - економіко-географ, був непересічною людиною у житті кафедри соціальної і економічної географії нинішнього КНУ імені Тараса Шевченка.

Откаленко Михайло

Откаленко Михайло Панасович – видатний методист і  вчений, завідувач відділу методики географії НДІ педагогіки України з 1959 до 1981 року, старший науковий співробітник ,кандидат педагогічних наук.

Микола Костриця

Микола Юхимович Костриця – доктор географічних наук, професор, відомий організатор краєзнавчого руху в Україні, член правління і почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Пушкар Надія

Пушкар Надія Степанівна -  відомий педагог Волині, народний вчитель України, автор книги «Пошук шляхів удосконалення якості уроку в площині проектної діяльності вчителя», консультант.

Івановський Олексій

Олексій Івановський – відомий вчений, професор, засновник географічного факультету Харківського університету (1928 р.). 

Пальчевський Степан

Пальчевський Степан – відомий педагог Рівненщини та усієї країни, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Української Академії Акмеологічних наук, Заслужений вчитель України, діяльність якого була пов’язана зі створенням сугестопедичної методики вивчення географії.

Корнєєв Віктор

Віктор Корнєєв  – педагог, науковець, відомий краєзнавець, теоретик проблеми в шкільній географічній освіті, географ-методист, якого знала і поважала вся Україна.

Сиротено Анатолій

Анатолій Йосипович Сиротенко  — відомий педагог і методист шкільної та вузівської географічної освіти, заступник директора та директор Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР , дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук , доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний академік АПН України, нині Національної академії педагогічних наук України, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Замковий Валентин

Замковий Валентин – знаний в Україні та за її межами географ, учитель-методист, краєзнавець, письменник, літературний критик, педагог-організатор, популяризатор творчості письменників Донеччини.