Географія сприйняття

Олексій Гнатюк. Ергононіми та урбаноніми як маркери територіальної ідентичності населення

Інфографіка "Ідентичність та ментальність: український вимір досліджень"

Інформаційний простір будь-якої держави формує у кожного загальний перцепційний портрет як країни, так і окремого регіону зокрема. Ми можемо жодного разу не бути в певному місці, однак, мати про нього свою яву, свій образ. Завдяки поширенню інформації та апперцепції людини (здатності сприймати інформацію в залежності від попереднього досвіду), у кожної формується свій, певний образ (портрет) регіону. І він може бути сталим на все життя. 

Перцепційні дослідження регіонів України

Наша мета полягала в дослідженні індивідуального сприйняття природних, історико-культурних та соціально-економічних об’єктів, які найбільше презентують регіони України.