Персоналії

Корнєєв Віктор

Корнєєв Віктор

12.12.2015

Віктор Корнєєв

Віктор Петрович Корнєєв (16 серпня 1931 р. – 24 лютого 2011 р.  ) – педагог, науковець, відомий краєзнавець, теоретик проблеми в шкільній географічній освіті, географ-методист, якого знала і поважала вся Україна.

Головний науковий співробітник лабораторії географічної освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, заступник головного редактора журналу «Географія та основи економіки в колі», автор газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», науковий консультант журналу «Географія» (Харків).


Біографія

Народився Віктор Петрович у місті Стаханов на Луганщині в сім’ї шахтарів. Дитячі роки провів на Харківщині. Під час війни в одному із сіл Харківської області дванадцятирічним хлопцем працював у сільськогосподарській артілі «Краще життя». У селі не було школи, і тільки після закінчення війни він посупи на навчання до Краснолиманської середньої школи №2 (Донецька область) і закінчує її у 1952 році. У школі вчився добре, любив літературу, історію, географію. Ще в школі почав друкувати  в газетах вірші, нариси, літературні замальовки, відгуки на книжки.

У 1952 р. вступив до Харківського педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди на природно-географічний і фізкультурний факультети. В інституті пише замітки, вірші, нариси, статті, які друкуються як у місцевій, так і в республіканській пресі.

Після закінчення інституту працював вчителем географії, історії, фізкультури в сільській школі  у Прилуцькому (тоді Маловицькому) районі  Чернігівської області, селі Знам’янка. Був активним пропагандистом географічних знань в школі й організатором краєзнавчої роботи. Тут, на Чернігівщині, у звичайній сільській школі зародився той творчий потенціал, те творче натхнення, що надихало Віктора Петровича протягом усього життя на створення статей, книжок й віршів. В школі він пропрацював 10 років.

Перша книжка Корнєєва «Географічні ігри та розваги» була написана саме в Знам’янці та вперше побачила світ в 1966 р. у видавництві «радянська школа» (нині «Освіта»).  Вона сприяла розвитку пізнавальних інтересів учнів до географічних знань.

У цьому ж році Віктор Петрович переїздить до Боярки Київської області. Спочатку працює вчителем географії та астрономії в київській середній школі №49, а з 1967 р., не покидаючи роботи в школі, - методистом і згодом завідувачем кабінету географії Київського обласного інституту удосконалення вчителів. У цьому ж році стає науковим кореспондентом на той час Науково-дослідного інституту педагогіки Української РСР. У стінах цього інституту розпочалася бурхлива наукова діяльність  В. П. Корнєєва. Кожні два роки виходять друком його методичні посібники для вчителів та учнів. 

У 1973 р. він переходить на роботу до відділу географії Інституту, друкується у видавництві «радянська школа», журналах «География в школе» (Москва) та «Радянська школа» (нині «Рідна школа») та в ін..

У 1981 р. Віктор Петрович захищає кандидатську дисертацію в педагогічному інституті ім. Горького (м. Київ) з питань формування і розвитку пізнавальних інтересів учнів до географічних знань. А в 1996 р. отримує доктора педагогічних наук, захистивши докторську дисертацію на тему «Методичні засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної школи у процесі вивчення географії». Це була перша докторська дисертація з проблем методики навчання географії в Україні.

Згодом стає головним науковим співробітником Інституту педагогіки АПН України, дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (Москва).

За час перебування в Інституті педагогіки ним було написано понад 250 статей, 22 методичних посібників. З-поміж них: «Методи навчання географії в школі», «Методика позакласної роботи з географії», «Методика вивчення географії материків і океанів» та ін.. Продовжує працювати над створенням нових навчальних посібників. 

Віктор Корнєєв сприяв розширенню навчальних практичних пошуків учнів, починаючи від околиць рідного села і завершуючи у перспективі межами своєї держави. Вчений був не лише вчителем географії , а й журналістом.

Віктор Петрович був активним учасником всеукраїнських й міжнародних семінарів та науково-практичних конференцій. Упродовж тривалого часу був членом редакційної ради видавництва «Освіта», журналу «Географія в школі», часописів «Комп’ютер в школі та сім’ї» та «Комп’ютеризація навчання», заступником головного редактора журналу «Географія та основи економіки в колі», автором газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», науковим консультант журналу «Географія» (Харків). А також заступником голови комісії з географії Міністерства освіти України, секретарем голови журі Всеукраїнських олімпіад юних географів.


Педагогічна діяльність

Перейшовши до науково-дослідного інституту педагогіки України, в 1973 р. В. П. Корнєєв разом зі своїми колегами розробляє концепцію географічної освіти та здійснює керівництво педагогічним відділенням учителів географії Педагогічного товариства України. Систематично бере участь в організації семінарів у різних містах України з проблем підвищення фахової майстерності вчителів географії, з питань організації географічних кабінетів і географічних майданчиків, екологічних проблем та інтернаціонального, патріотичного, естетичного виховання школярів тощо.

Разом із однодумцями написав ряд методичних листів, які присвячені проблемам організації та розвитку пізнавальних інтересів учнів, організації роботи географічного кабінету в школі.

Віктор Петрович був активним учасником постійно діючих всеукраїнських й міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій, на яких виступав з доповідям та повідомленнями про розвиток методики викладання географії  в школі. Допомагає аспірантам у підготовці дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних наук, проводить експериментальну роботу з проблем диференціації навчання географії, методів й форм навчання географії, формування в учнів пізнавального інтересу до предмета, активізації їхньої пізнавальної діяльності до вивчення географії.

Поглиблюючи психолого-педагогічні дослідження проблеми розвитку пізнавальних інтересів учнів до географічних знань, В. П. Корнєєв  залучив до пошукової роботи вчителів, методистів та широке коло громадськості. При цьому однією з передумов свідомого розкриття найважливіших географічних понять і закономірностей школярами вчений розглядає системний підхід до організації шкільного географічного краєзнавства. Щодо системного підходу, то він є одним з методологічних принципів будь-якого дослідження. Це, безперечно, в першу чергу стосується краєзнавчих пошуків у найближчому довкіллі. До розв’язання цієї проблеми було залучено багато вчителів та методистів Київської, Житомирської та Волинської областей.

У ході дослідження була сформована думка про один з аспектів системного підходу до шкільного географічного краєзнавства. Його суть полягає у поступовому розширенні навчальних пошуків, починаючи від околиць рідного села і завершуючи у перспективі межами своєї держави. За такого підходу саме поняття рідного краю у свідомості школярів з часом розширюється. Така думка викликала в наукових колах неоднозначну оцінку. Проте вчений був переконаний, що внесення елементів динамічного розвитку в поняття рідного краю забезпечує піднесення не тільки навчальної ролі географічного краєзнавства, але також його виховного та світоглядного значення.

Така робота організації краєзнавчої роботи передбачає поступове розширення навчальних пошуків від найближчої місцевості до найвіддаленіших меж нашої держави. У ході вивчення шкільного курсу географії учні усвідомлюють рідний край не лише як найближче довкілля, але як усю свою Вітчизну.

У ході дослідження, яке проводив В. П. Корнєєв, була обґрунтована також необхідність усвідомлення краєзнавчого принципу до організації краєзнавчих пошуків як одного з провідних принципів навчання. Йдеться про удосконалення способу мислення школярів у процесі формування географічних та, зокрема, географо-краєзнавчих знань. Це, в першу чергу, означає єдність навчально-виховного процесу на уроках географії та в позаурочний час. Як свідчать психолого-педагогічні дослідження, що проводились В. П. Корнєєвим та групою вчених, узгодження основних напрямків пошукових робіт у навколишньому середовищі зі структурою та змістом навчального матеріалу сприяє більш глибокому розкриттю та усвідомленню школярами головних понять і закономірностей географічної оболонки та соціально-економічних територіальних систем.

Результатом краєзнавчих досліджень Корнєєва В. П. є праця «Методика вивчення курсу «Рідний край» у школі».


Нагороди

Сумлінна праця В.П. Корнєєва відзначена медаллю Макаренка А.С., значком Відмінник народної освіти України, медаллю ВДНГ (Москва) і багатьма грамотами Міністерства освіти, Педагогічного товариства України та ін..

У 2005 р. він одержав першу премію АПН України в номінації «За кращу навчально-методичну роботу» за навчально-методичний комплекс «Географія материків і океанів. 7 клас».


Бібліографія

 1. «Географічні ігри та розваги» (1966)
 2. «План і карта» (1968)
 3. «Гідросфера» (1970)
 4. «Географічні ігри та розваги» (1972 р., друге видання)
 5. «Методика позакласної роботи з географії» (1974 р., у співавторстві)
 6. «Дидактичний матеріал з фізичної географії для 5 класу»(1976)
 7. «Дидактичний матеріал для 6 класу» (1978)
 8. «Географічні ігри та розваги» (1985 р., третє видання)
 9. «Методика навчання географії в школі» (1986 р., у співавторстві)
 10. «Дидактичний матеріал із загальної географії» (1996 р., у співавторстві)
 11. «Робочий зошит для учнів 8 класу» (1996 р., у співавторстві)
 12. «Робочий зошит з географії для учнів 8 класу» (1996 р., у співавторстві)
 13. «Економічна і соціальна географія світу» (1999 р., у співавторстві)
 14. Підручник для 7 класу «Географія материків і океанів» (2003 р., у співавторстві)
 15. Посібники:
 16. «Методика вивчення кусу «Географія материків і океанів» у 7 класі» (2002)
 17. «Методика вивчення кусу «Рідний край» у 5класі» (2002)
 18. «Уроки географії в 7 класі» (2002 р., друге видання – у 2005 р.)
 19. «Уроки географии в 7 классе» (2002 р., друге видання – у 2003 р.)
 20. «Оцінювання практичних робіт з географії» (2001 р., у співавторстві)

Робочі зошити:

 1. «Географія світу» (1996 р., у співавторстві)
 2. «Географія України» (1997 р., у співавторстві)