Персоналії

Микола Костриця

Микола Костриця

15.12.2015

Микола Костриця

Микола Юхимович Костриця (20 вересня 1942 — 23 квітня 2014(71 р.)) – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, президент Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, голова обласних організацій Українського географічного товариства та Всеукраїнської екологічної Ліги, член Національної спілки журналістів України,

Микола Костриця — це відомий організатор краєзнавчого руху в Україні, член правління і почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.


 Біографія

Микола  Юхимович народився 20 вересня 1942 р. в м. Житомирі у родині службовців.

Успішно навчаючись у місцевій середній школі № 14, він захопився спортом, особливо футболом, який мало не став його професією. Водночас під впливом батька Юхима Кузьмовича, який мав чималу власну бібліотеку і цікавився краєзнавством, Микола не був байдужий до історії, екскурсій, до пам'яток старовини, красивих пейзажів природи міста і Волині, а завдяки вчителю географії Михайлу Зотову визначив свій фах в галузі географії.

У 1961 році Микола Юхимович став студентом географічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Коло майбутніх наукових інтересів М. Ю. Костриці сформувалися на кафедрі економічної  географії під керівництвом одного з основоположників української економіко-географічної школи, професора О. Т. Діброви.

Отримавши диплом про вищу освіту 1966 р., Микола Костриця за направленням Міністерства освіти України прибув на педагогічну роботу в середню  школу с. Хижники Старокостянтинівського району на Хмельниччині. Тут у походах та екскурсіях з дітьми, шліфувалася творча майстерність молодого педагога. М. Ю. Костриця захоплюється географічним краєзнавством, активно розпочинає вивчення передового педагогічного досвіду, виступає зі своїми першими статтями краєзнавчого та методичного змісту в періодичній пресі.

Наприкінці свого вчителювання на Хмельниччині Микола Костриця відбув військову службу, після завершення якої у 1971 році повернувся на роботу до  Житомира

Згодом  була робота на посаді вчителя географії у СШ № 32 у Житомирі, де Микола Юхимович опинився у своїй рідній стихії – організував туристсько-краєзнавчий клуб, почав здійснювати близькі й далекі подорожі, готував команди юних туристів до різного рівня туристичних зльотів.

З 1976 року М. Ю. Костриця стає аспірантом-заочником кафедри соціальної і економічної географії Київського державного педагогічного інституту ім. Горького (нині – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), де під керівництвом доктора географічних  наук, професора Корецького досліджує  ПТК у слабоурбанізованих регіонах України, зокрема Волинського Полісся.

В 1979 році молодого науковця запрошують на роботу до столичного обласного інституту вдосконалення вчителів, згодом він стає завідувачем кабінету географії Центрального інституту вдосконалення вчителів Міністерства освіти України.

У період роботи в Києві М.Ю. Костриця неодноразово очолював економіко-географічні експедиції у Волинській і Рівненській областях, був керівником студентських польових досліджень у Середній Азії, на Кавказі, Північному, Північно-Західному економічних районах, у Прибалтиці. Одержані наукові і практичні результати були покладені в основу виконання дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата географічних наук з теми: «Західно-Поліський промисловий комплекс УРСР (економіко-географічне дослідження структури і проблеми розвитку)», яка була захищена на вченій раді при Ленінградському (тепер Санкт- Петербурзькому) державному педагогічному університеті ім. О. І. Герцена.

 З 1987 року за сімейними обставинами Микола Юхимович вимушений був повернутися у рідний Житомир і знову продовжити так званий "житомирський період" свого життя, під час якого він досяг видатних успіхів на ниві науки, краєзнавства і громадської діяльності. Тут він працює методистом, старшим викладачем, з травня 1990 року доцентом, згодом завідувачем кафедри суспільних наук обласного інституту удосконалення учителів.

Поряд з основною науково-викладацькою і методичною роботою на кафедрі Микола Костриця здійснює багатогранну діяльність спрямовану на розвиток краєзнавства та піднесення культури і духовності отчого краю.

Він виступив одним із ініціаторів відродження у 1990 році Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, яке діяло в регіоні у 1901-1920 роках, обраний його віце-президентом, а з 1993 року - президентом і відповідальним редактором томів наукових праць організації.

Результатом цієї діяльності стала фундаментальна праця «Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті», що вийшла друком у 2001 р. У ній узагальнено шлях, пройдений волинським краєзнавством у ХХ ст.

З 1992 р. Микола Юхимович очолював Житомирське відділення Українського географічного товариства. Стояв біля витоків заснування у 1990 р. Всеукраїнської спілки краєзнавців, входив до складу її правління, був делегатом усіх з’їздів і конференцій та її почесним членом з 1993 р.


Педагогічна діяльність та напрацювання автора

Миколі Костриці належить чимала заслуга в розвитку та вдосконаленні географічної освіти в Україні. Цій проблематиці були присвячені книги "Практикум з географічного краєзнавства" (1979), "Туристський похід вихідного дня" (1989), "Туристсько-краєзнавча робота в школі" (1985). Остання відзначена союзною освітянською премією, як кращий посібник для вчителів.

У видавництві "Радянська школа" в серії "Передовий педагогічний досвід" виходять його книги "Вчитель, вихователь, наставник" (1980), "Щоб в серці жила Вітчизна" (1987), методичний посібник для вчителів і студентів "Природничі і виробничі комплекси" (1982) та ін. Крім того, він підготував сценарій навчального діафільму "Школьная географическая площадка" (1987)

Проблеми розвитку національного краєзнавства в Україні та на Житомирщині широко представлені Миколою Кострицею у книгах – навчальних посібниках для вчителів і учнів: "Фізична географія Хмельницької області" (1992), "Економічна географія Хмельницької області" (співавтор О. Галус, 1994), "Географія Житомирської області" (1993), "Товариство дослідників Волині" (2001) та ін.

Особливою популярністю в системі освіти користуються підручники Миколи Юхимовича "Рідний край" (1994, видання друге,1996), "Шкільна краєзнавчо-туристична робота" (співавтор В. Обозний, 1995), "Природа і матеріальна культура Житомирщини" (співавтор Н. Костриця, 1999), географічний атлас "Географія Житомирської області"(2000) тощо.

На матеріалах Житомирщини М. Ю. Костриця вперше в Україні розробив навчально-методичний комплекс для вивчення пропедевтичного курсу в загальноосвітній школі «Географія рідного краю»: посібник, атлас, контурні мапи.

Важливою віхою у творчості вченого і визначним явищем у дослідженні історії краєзнавчого руху в Україні стала фундаментальна праця «Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті». Автор уперше узагальнив діяльність волинських краєзнавців протягом XX століття, детально проаналізував біографії і творчий шлях багатьох краєзнавців, котрі присвятили свої життя вивченню рідного краю.

   Ось як відгукнувся про монографію доктор філологічних наук професор П. В. Білоус:    

       «Нарешті з’явилася книга, написана на широкому і різноманітному документальному матеріалі, яка подає цілісну картину, своєрідну панораму дослідницьких зусиль не одного покоління краєзнавців Волині... Необхідні були зусилля та насичений безліччю фактів інтелект, аби все, що стосується краєзнавства, охопити, проаналізувати і викласти хронологічно, означивши головні та другорядні тенденції, здобутки і втрати у цій галузі протягом двох століть. Немає нічого дивного в тім, що це судилося здійснити М. Ю. Костриці – не за посадою на громадських засадах, а за громадянською позицією, за походженням (корінний житомирянин), за рівнем обізнаності про рідний край, за тією роллю, яку він нині виконує серед житомирсько-волинської інтелігенції» .

Зараз можна з упевненістю говорити про те, що феномен небувалого розвитку краєзнавчого руху в Правобережній Україні в 1990-ті роки і на початку XXI століття завдячує своєю появою чи не в першу чергу саме Миколі Юхимовичу Костриці. Він зумів об'єднати розрізненні краєзнавчі осередки Житомирщини, Рівненщини, Поділля, Тернопільщини, скоординувати їх діяльність у загальному руслі дослідження Волино-Подільського регіону і став організатором проведення понад трьох десятків міжнародних і всеукраїнських науково-краєзнавчих конференцій.

До заслуг Миколи Костриці потрібно віднести підготовку за правом спадкоємця колишнього Товариства дослідників Волині, що припинило свою діяльність у 1920 році, 15 - 27-го томів "Праць Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині" (1994-2002), в яких зосереджені актуальні проблеми й найсучасніша практика краєзнавства.

Неординарною подією стала публікація у картографічному видавництві «Мапа» географічного атласу «Географія Житомирської області. Моя мала Батьківщина» (1999, 2001, 2003, 2005, 2012) . Адже,  М. Ю. Костриця розробив концепцію цього атласу для школярів та підготував його до друку.

Редакторкою мап стала Т. В. Погурельська.

    «Подібне видання є першим в Україні. Від усіх раніше виданих атласів це видання відрізняється винятковим дидактичним спрямуванням. Атлас являє собою не просто збірку карт, а справжній міні-підручник з курсу географії своєї області, де органічно поєднані карти, тексти, малюнки, фотографії тощо... Відповідальний редактор і організатор авторських робіт М. Ю. Костриця – відомий краєзнавець кожного маленького куточка Житомирщини. Його захоплення краєм проявилося в усьому: в упорядженні і структурі атласу, вміщенні давніх українських краєвидів та фотографій видатних земляків, багатьох порівняльних характеристик і т. п.» – так високо оцінили внесок М. Ю. Костриці вчені-географи і методисти на шпальтах «Українського географічного журналу».    

Не можна не згадати про захоплення Миколи Костриці - унікальну колекцію поштових листівок, яку він активно використовує у краєзнавчій роботі. Розроблені ним тематичні експозиції "Житомиру - 1100 років", "Житомирській області - 60", "Т.Г. Шевченко у художній поштовій листівці", "Наші видатні земляки" й інші неодноразово експонувалися на республіканських і обласних виставках, де отримували високі нагороди.

М. Ю. Костриця здійснював спілкування з читачем і через засоби масової інформації. Так, упродовж 1967-2002 років автор друкував свої матеріали і статті в 10-ти всеукраїнських, 16-ти обласних, 14-ти районних газетах, у 12-ти республіканських і місцевих волино-подільських журналах і альманахах, що забезпечило широку відомість його імені в українському суспільстві та за рубежем.

Загалом же за 50 років наполегливої праці в царині науки та освіти М. Ю. Костриця опублікував близько 1500 наукових і науково-популярних праць, в тому числі 80 монографій, посібників, підручників, атласів для вищої і загальноосвітніх шкіл.


Нагороди

У 1998 р. Миколі Юхимовичу було присуджено регіональну краєзнавчу премію «За відродження Волині».

За значний особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху та з нагоди 100-річчя заснування товариства дослідників Волині у вересні 2000 р. М.Ю. Кострицю нагороджено Почесною грамотою житомирської обласної державної адміністрації, а у 2001 р. – відзначено подякою Кабінету Міністрів України.

У 2001 р. біографію М. Ю. Костриці вміщено в довіднику «Who’s Who in World» (США), де розповідається про 2000 найвидатніших учених ХХ ст.

А у 2003 р. ученого нагородив Міжнародний біографічний центр (Кембридж, Великобританія) «За досягнення у ХХІ столітті».

За активну роботу з відродження духовності  у 2010 р. М. Ю. Кострицю було нагороджено премією імені Івана Огієнка.

Подвижництво М. Ю. Костриці на науковій ниві привело й до високої оцінки його здобутків державою: у 2011 році його було нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня. 

У 2012 р. Микола Костриця став лауреатом Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.


Бібліографія

 1. Костриця М. Ю. Практикум з географічного краєзнавства : посіб. для вчителя / М. Ю. Костриця. – К. : Рад. шк., 1979. – 159 с. : мал.
 2. Костриця М. Ю. Учитель, вихователь, наставник / М. Ю. Костриця. – К. : Рад. письменник, 1980. – 69 с. – (Народна освіта. Б-ка передового досвіду).
 3. Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі : посіб. для вчителя географії / М. Ю. Костриця. – К. : Рад. шк., 1985. – 128 с. : рис.
 4. Костриця М. Ю. Щоб у серці жила Вітчизна : іст-краєзн. робота Приборс. серед. шк. Іванків. р-ну Київ. обл. / М. Ю. Костриця, А. О. Коновал, В. О. Грицаєнко. – К. : Рад. щк., 1987. – 96 с. – (Б-ка пердового досвіду. Народна освіта).
 5. Костриця М. Ю. Природні і виробничі комплекси : посіб. для вчителя / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний, В. Г. Чирка. – К. : Рад. школа, 1988. – 124 с. : іл.
 6. Костриця М. Ю., Дубовис М. С. Туристський похід вихідного дня / М. Ю. Костриця, М. С. Дубовис. – К. : Здоров’я, 1989. – 149 с.
 7. Костриця М. Ю. Церква Святого архистратига Михаїла : (Михайлівський собор) / М. Костриця, Г. Мокрицький ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Житомир. вісник, 1991. – 31 с. : іл. – (Пам'ятки рідного міста ; Вип. 1).
 8. Костриця М. Ю. Географія Житомирської області : підручник / М. О. Костриця ; Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Вид. газ. "Житомир. вісник", 1993. – 200 с. : іл.
 9. Костриця М. Ю. Рідний край : посіб. для вчителів і учнів Житомирщини / М. Ю. Костриця ; Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Житомир : СМП "Житомир-РІКО-Прес- Реклама", 1994. – 191 с.
 10. Костриця М. Ю. У просторі і часі. Видатні постаті Житомирщини / М. Ю. Костриця, Г. П. Мокрицький; [авт. передм. П. Т. Тронько]. – Житомир : Журфонд, 1995. – 204 с. : портр., рис., фото. – (Краєзнавча бібліотека).
 11. Костриця М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – К. : Вищ. школа, 1995. – 223 с.
 12. Жилюк С. І., Костриця М. Ю. Монастирі Волині: іст.-краєзн. нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. – 64 с.
 13. Костриця М. Ю. Еколого-географічний словник-довідник Житомирщини / М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. – 200 с.
 14. Костриця М. Ю. Рідний край : навч. посіб. для вчителів і учнів Житомирщини / М. Ю. Костриця. – 2-ге вид., випр. і допов. – Житомир : Житомир-РІКО-ПРЕС-РЕКЛАМА, 1996. – 192 с. : іл., карта, табл.
 15. Костриця М. Ю. Середня школа № 32 ім. Л. Каліновича : іст.-краєзн. нарис / М. Костриця, Р. Кондратюк ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України. – Житомир : Журфонд, 1996. – 31 с. : фото. – (Житомир: пам'ятки рідного міста ; Вип. 2).
 16. Костриця М. Ю. України не соромився, Україною – гордився / М. Ю. Костриця ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Малин. район. об-ня т-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка. – Житомир ; Малин : [б. в.], 1996. – 32 с. : іл.
 17. Костриця М. Ю. Взлет духу: О. Ольжич і Житомирщина: історико-краєзнавчий нарис / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України. – Житомир ; К. : [б. в.], 1997. – 31 с. : фото.
 18. Костриця М. Ю. Хміль та пиво в Україні з давнини до сьогодення : [моногр.] / М. Ю. Костриця, Й. Г. Рейтман ; за ред. Й. Г. Рейтмана ; Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослід. Волині, Ін-т с.-г. Полісся. – Житомир : Житомир. обл. друкарня, 1997. – 238 с. : табл., фото.
 19. Костриця М. Ю. Природа і матеріальна культура Житомирщини / М. Ю. Костриця, Н. С. Костриця ; Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т післядиплом. освіти, Держ. упр. еколог. безпеки в Житомир. обл., Житомир. обл. орг. СЖУ, Житомир. обл. орг. Всеукр. еколог. ліги. – Житомир : М. А. К., 1999. – 240 с. : фото.
 20. Костриця М. Ю., Пашківський Ф. Б. Бердичів : іст.-краєзн. нарис / М. Ю. Костриця, Ф. Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Нац. Спілки ж-стів України. – Житомир: М.А.К., 2000. – 72 c. : іл. – (Міста Житомирщини).
 21. Костриця М. Ю. Малинський район : географічний нарис для учнів / М. Ю. Костриця, Н. О. Музика, М. В. Опалинська. – Житомир ; Малин : Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, 2000. – 92 с. : іл.
 22. Костриця М. Ю. Лугинський район : географічний нарис для учнів / М. Ю. Костриця, П. Н. Таргонський, В. М. Янович ; [за ред. В. В. Косенко] ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т післядиплом. педосвіти, Від. освіти Лугинської райдержадміністрації. – Житомир : М.А.К., 2001. – 84 с. : табл., фото.
 23. Костриця М. Ю. ...Любив ту місцевість і почувався там добре... : Ігнаций Падеревський і Житомирський край = ...Lubil te miejscowosc i czul sie tam dobrze... : Ignacy J. Paderewski i kraj Zytomierski / М. Костриця, Г. Мокрицький ; пер. пол. А. Руда ; Польське наук. т-во в Житомирі, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Волинь, 2001. – 94 с. : фото.
 24. Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М. Ю. Костриця ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Укр. геогр. т-во. – Житомир : М.А.К., 2001. – 360 с.
 25. Костриця М. Ю. Історико-географічний словник Житомирщини Т.1 : Абрамок-Йосипівка / М. Ю.Костриця, Р. Ю. Кондратюк ; Ін-т історії НАН України, Ін-т географії НАН України, Всеукр. Спілка краєзнавців, Укр. геогр. т-во, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Держ. архів Житомир. обл., Житомир обл. ін-т післядиплом. педосвіти, Житомир обл. орг. НСЖУ. – Житомир : М. Г. Косенко, 2002. – 128 с. : іл.
 26. Костриця М. Ю. ...Нічого у нас в краї не знаю кращого... = ...w naszym kraju nie znam niczego pieknsejsztgo... : Zytomitrz w zeciu wybitntgo polskiego pisarza Jozefa Ignacego Kpaszewskiego / М. Ю. Костриця ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Т-во пол. культури ім. Ю.І. Крашевського на Житомирщині; Пер. пол. мовою Є.Сьвйонтецкі, Е. Міщук-Гілевич. – Житомир : Волинь, 2002. – 18 с. : іл.
 27. Костриця М. Ю. Педагог, учений, громадянин: І. Ю. Левицький / М. Ю. Костриця, П. П. Омельчак. – Житомир : М.Косенко, 2002. – 39 с.: іл. – (Вчені Житомирщини ; Вип. 1).
 28. Костриця М. Ю. Первісно-общинний лад на Житомирщині / М. Ю. Костриця, О. О. Тарабукін ; за заг. ред. М. Ю. Костриці ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Упр. культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. орг. Нац. спілки журналістів України. – Житомир : Косенко М. Г., 2004. – 84 с. ; іл. – (Житомирщина: сторінки історії ; кн.1).
 29. Костриця М. Ю. Преображенський кафедральний собор у Житомирі / М. Ю. Костриця. – К. : Техніка, 2004. – 142 c. – (Нац. святині України).
 30. Костриця М. Ю. Історико-географічний словник Малинщини / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк, В. І. Тимошенко ; [ред. П. Т. Тронько] ; Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, відділ освіти Малин. райдержадмін. – Малин : Малин. район. друк., 2005. – 72 с. : фото.
 31. Постаті землі Бердичівської : історико-краєзнавчі нариси / М. Ю. Костриця ; наук. ред. П. Т. Тронько ; літ. ред. В. В. Косенко ; рец.: Ю. А. Мицик, П. В. Білоус ; Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир обл. орг. НСЖУ, Бердичів. міськрада. – Житомир : Косенко М., 2005. – Т. 1. – 248 с. : іл.
 32. Постаті землі Бердичівської : історико-краєзнавчі нариси / М. Ю. Костриця ; ред. П. Т. Тронько ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир обл. орг. Нац. спілки журналістів України, Бердичів. міськрада. – Житомир : Косенко М., 2005. – Т. 2. – 240 с. : фото.
 33. Костриця М. Ю. Рідний край – Житомирщина : навч. посібник / М. Ю. Костриця ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Нац. спілки ж-стів України. – К. : МАПА, 2005. – 160 с. : іл.
 34. Костриця М. Ю. Хроніка великого поступу : до 15-річчя Житомирського науково-краєзнавчого товариства лослідників Волині (1990-2005 рр.) / М. Ю. Костриця ; Всеукр. спілка краєзнавців. – Житомир : [б. в.], 2005. – 47 с.
 35. Костриця М. Ю. Житомир / М. Ю. Костриця ; передм. П. Т. Тронько ; наук. ред.: П. Т. Тронько, Л. В. Баженов ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. орг. Нац. спілки ж-стів України. – Житомир : Косенко М. Г., 2006. – 464 с. : іл.
 36. Костриця М. Ю. Українське географічне краєзнавство: теорія, історія, постаті, практика / М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2006. – 444 с.
 37. Костриця М. Ю. Життя віддане науці: В. Г. Бондарчук / М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2006. – 40 с. : фото. – (Вчені Житомирщини ; Вип. 4).
 38. Костриця М. Ю. З любов’ю до рідної України: П.Г.Шищенко / М. Ю. Костриця, Я. Б. Олійник, В. О. Шевченко ; Українське геогр. т-во. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Косенко, 2006. – 40 с. : фото. – (Вчені Житомирщини. Вип. 5).
 39. Винокур І. С., Костриця М. Ю., Тарабукін О. О. Житомирщина: від ранніх слов’ян до Київської Русі : підруч. для учнів, студентів, вчителів / І. С. Винокур, М. Ю. Костриця, О. О. Тарабукін. – Житомир : Косенко, 2007. – 80 с. : іл.
 40. Костриця М. Ю. Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук / М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2007. – 32 с. : рис.
 41. Костриця М. Ю. Житомир в житті Юзефа Крашевського = Zytomierz w zyciu J.I. Kraszewskiego / М. Ю. Костриця, Г.П. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 16 с. : іл.
 42. Костриця М. Ю. Житомир : підручна книга з краєзнавства / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк. – 2-е вид., випр. та допов. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с. : іл.
 43. Костриця М. Ю. З берегів Тетерева – у вічність. О. Ольжич / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк ; [наук. ред. П. В. Білоус] ; Упр. культури і туризму Житомир. облдержадміністрації, Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Житомир. обл. краєзнавчий музей. – Житомир : Косенко, 2007. – 38 с. : фото. – (Вчені Житомирщини ; Вип. 6).
 44. Костриця М. Ю. Новоград-Волинський / М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2007. – 92 с. : фото кольор. – (Міста Житомирщини ; Вип. 2).
 45. Костриця М. Ю. Закоханий у рідний край: В. В. Обозний / М. Ю. Костриця. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – 40 с. : фото. – (Вчені Житомирщини ; Вип. 9).
 46. Костриця М. Ю. Мріяв про незалежну Україну: І. А. Фещенко-Чопівський / М. Ю. Костриця ; [наук. ред. П. Т. Тронько] ; Всеукр. спілка краєзнавців. – Житомир : В. Котвицький, 2008. – 44 с. : фото. – (Вчені Житомирщини, Вип. 8).
 47. Костриця М. Ю. Найкращий знавець неорганічної природи України: П. А. Тутковський : історико-краєзнавчий нарис / М. Ю. Костриця. – Житомир : В. Котвицький, 2008. – 40 с. : фото. – (Вчені Житомирщини ; Вип. 7.).
 48. Костриця М. Ю. Співець морської романтики : Джозеф Конрад / М. Костриця. – Житомир : видання М Косенко, 2009. – 60 с. : іл. – (Уславлені імена Житомирщини. Вип. 1).
 49. Костриця М. Ю. М. М. Миклухо-Маклай і Україна / М. Костриця, В. Тимошенко. – Житомир : Полісся, 2011. – 80 с. : іл., фото.
 50. Костриця М. Ю. Солов'їна полісянка. Зоя Гайдай / М. Костриця ; [наук. ред. П. Т. Тронько] ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир : Косенко М. , 2011. – 51 с. : портр., фото.
 51. Костриця М. Ю., Михайлишин О. Л. Храм Святого Василія в Овручі / М. Ю. Костриця, О. М. Михайлишин. – К. : Техніка, 2011. – 92 с. : рис. – (Нац. святині України).
 52. Костриця М. Ю. "Я в серці маю те, що не вмирає...". Леся Українка / М. Костриця ; [наук. ред. Л. В. Баженов] ; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. краєзн. музей, Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир : Косенко М. Г., 2012. – 63 с. : портр., фото. – (Уславлені імена Житомирщини ; Вип. 3)