Персоналії

Пушкар Надія

Пушкар Надія

15.12.2015

Надія Пушкар

Пушкар Надія Степанівна -  вчитель географії комунального закладу «Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Луцької міської ради Волинської області», народний вчитель України (2007р) «Пошук шляхів удосконалення якості уроку в площині проектної діяльності вчителя», консультант, член журі міських та обласних олімпіад, конкурсів – захистів наукових робіт, географічних турнірів, міських та обласних конкурсів «Вчитель року».

Колеги називають її генератором ідей, людиною широкої географічної душі, а сумлінна праця Пушкар Н.С. стала взірцем для багатьох учителів. 


Біографія

Народилася 23 січня 1949 року в с. Береськ Локачинського району Волинської області в селянській родині. З відзнакою закінчила у 1968 році шкільний відділ Луцького педагогічного училища. З 1968 по 1971 роки роботу учителя початкових класів і географії успішно поєднувала з навчанням на заочному відділенні географічного факультету Київського державного університету імені Т. Шевченка.

З 1976 року працювала учителем  географії у Луцькій середній  школі № 14, а з 1978 року і на даний час – у  комунальному закладі «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 16 Луцької міської ради».

Роботі Надії Степанівні притаманні високий професіоналізм, творче використання інноваційних педагогічних технологій, розробка та практичне втілення нових перспективних методів та форм роботи

Роботі Надії Степанівні притаманні високий професіоналізм, творче використання інноваційних педагогічних технологій, розробка та практичне втілення нових перспективних методів та форм роботи. Серед них слід відзначити метод проектів, організацію групової діяльності на уроці, систему випереджувальних завдань для учнів, яка ґрунтується на принципах добровільності, прагненні до самореалізації, творчості, самостійності учнів у пошуках інформації, готовності до співпраці.

Понад 20 років активно займалася дитячим туризмом. Її  учні (ЗОШ № 14) були чемпіонами Волині (1977), України (1978), призерами окремих видів Всесоюзних змагань (1979) у Башкирії. Учні ЗОШ № 16 стали переможцями і призерами міських туристичних змагань та Всеукраїнського конкурсу на кращу заочну подорож.

Учитель активно залучає учнів до участі у роботі секції «Географія ландшафтознавства» шкільної філії МНТ «Ерудит». Завдяки високому рівню професійної майстерності вміє зацікавити учнів своїм предметом, спрямувати їх навчальну діяльність на досягнення успіху. Особливої уваги заслуговує висока результативність педагогічної праці учителя: учні Пушкар Н.С. є переможцями та призерами конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, переможцями та призерами міських, обласних та Всеукраїнських (Федонюк М. – 1992 р., 1994 р., Гловацька Т. – 1995 р., 1996 р.) олімпіад, краєзнавчої конференції «Краса і біль Волині», переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів «Громадянин» (Київ, 2002).

За час роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів №16 Луцької міської ради» працювала керівником методичного об’єднання навчального закладу, очолювала міську авторську школу молодого педагога, обласну авторську творчу лабораторію, за сумісництвом обіймала посаду методиста міську з питань викладання географії, економіки, краєзнавства та посаду старшого викладача кафедри теорій та методик викладання ВІППО. Цікавиться методикою сучасного уроку. Плідно працює як високопрофесійний методист над вирішенням проблем у викладанні географії на обласному, міському та всеукраїнському рівнях, публікує численні дидактичні та методичні матеріали, які відзначаються актуальністю, науковістю, конкретністю, доступністю.


Напрацювання автора

Як методист управління освіти, запровадила нові форми роботи з учителями (День географа, роботу творчої групи вчителів географії) та учнями (міський конкурс з основ економіки «Молодий підприємець»), очолила авторський колектив по написанню посібника «Рідний край», який відзначено Міністерством освіти і науки України як один із кращих  регіональних посібників, та підручника для 5-го класу «Географія рідного краю: м. Луцьк». Взяла участь у створенні посібника «Географія Волинської області» для 8-9-х класів. Надією Степанівною розроблено програми для факультативних занять з учнями та календарно-тематичне планування з географії для 5-10-х класів для вчителів географії.

Колеги називають її генератором ідей, людиною широкої географічної душі, а сумлінна праця Пушкар Н.С. стала взірцем для багатьох учителів. 

З 2002 року працювала за сумісництвом старшим викладачем на кафедрі теорії та методики  викладання у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. Темою наукових зацікавлень стала проблема  «Проектні технології у навчально-виховному процесі». Результати наукового пошуку – розробка спецкурсу «Метод проектів – практика особистісно орієнтованого навчання» для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ВІППО. Саме завдяки її активній позиції проектна діяльність набула широкого розповсюдження в школах області. Цьому сприяли проведені учителем семінари-практикуми для педагогічних колективів окремих навчальних закладів, голів методичних об’єднань освітян різного фаху в містах та районах області.  Керувала роботою обласної творчої групи при кафедрі теорії та методик викладання (ВІППО), спрямовувала роботу консультантів учнівських проектів у суспільній акції школярів Волинської області «Я – господар своєї школи» (2004-2005), мета якої стимулювання позитивної соціальної дії та підвищення ролі життєвої та соціальної компетенції учнівської молоді шляхом залучення її до активної громадської діяльності у вирішенні актуальних проблем шкільного життя. Акція викликала позитивний резонанс у навчальних закладах області.

Працюючи у ВІППО, читала лекції, проводила семінарські та практичні заняття, консультації, взяла участь майже у 70-ти семінарах, науково-практичних, краєзнавчих конференціях міського, обласного та Всеукраїнського рівнів, друкувалася у всеукраїнських фахових виданнях: «Директор школи», «Сільська школа України», «Шлях освіти» тощо.

Надія Степанівна опублікувала понад 50 науково-методичних статей, також видано методичні посібники.

Ділиться досвідом з колегами. Більше 80 виступів на міських, обласних, Всеукраїнських семінарах та конференціях з питань сучасної освіти (Всеукраїнський семінар «Ярмарок педагогічних ідей», природничі науки, 2011; міський  клуб творчого вчителя географії з проблеми  «Використання власних польових досліджень на уроках географії»; II Всеукраїнський форум «Географічна наука і методика її навчання»; круглий стіл «Обласні авторські лабораторії, реальні ідеї, інноваційні напрямки роботи»,  2011 та ін.).


Нагороди

Призер і переможець щорічної міської та обласної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині» (відзначені роботи «Вогнище – 16 … дослідження, пізнання, гартування» (документальний проект), «Сила прикладу в навчанні географії, самовдосконаленні та самореалізації учня»,  «Домашні завдання з географії», «Календарне тематичне планування з географії», «Географія: навчання і розвиток учнів через проектну діяльність», педагогічний проект «Сучасний урок природничих дисциплін» та ін.).

У 1992 році стала переможцем обласного конкурсу «Учитель року» у номінації «Географія».

Пушкар Н.С. має звання «учитель-методист», з 1988 року – звання заслуженого вчителя. Указом Президента України у 2007 році за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну та сумлінну працю і високий професіоналізм вперше в історії нашої держави однією з чотирьох освітян почесним званням «Народний вчитель України»  було відзначено  учителя географії Надію Степанівну Пушкар.