Персоналії

Сиротено Анатолій

Сиротено Анатолій

12.12.2015

Анатолій Сиротенко

Анатолій Йосипович Сиротенко (1.05.1935 – 15.09.2009) — відомий педагог і методист шкільної та вузівської географічної освіти, заступник директора (1992—1994 рр.) та директор Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1994 р.), дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (1995 р.), доктор педагогічних наук (1996 р.), професор (1997 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2001 р.), почесний академік АПН України, нині Національної академії педагогічних наук України, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2006–2009 р.).


Біографія

Анатолій Йосипович народився 1 травня 1935 р. у смт Ружин на Житомирщині. Батько Йосип Гаврилович працював військовим керівником у Ружинській школі, потім у технікумі. А згодом закінчив військове училище і  у званні молодшого лейтенанта служив у Черкаському піхотному училищі, брав участь у Другій світовій війні, загинув під Санк-Петербургом, мав чин майора. Мати Анатолія Сиротенка – Антоніна Іванівна була домогосподаркою.

В дитинстві Анатолій Йосипович серйозно ставився до життя, мріяв стати льотчиком, також захоплювався природою. У 1953 р. закінчив Ружинську середню школу і вступив до Харківського авіаційного училища штурманів. 1957 р після закінчення училища обіймав посаду штурмана у військовій авіації (до 1963 р.), старшого механіка Інституту гідромеханіки Академії наук УРСР (1963—1964 рр.). Після роботи на Харківському тракторному заводі Анатолій Йосипович поїхав до Києва, де почав працювати в управлінні цивільної авіації пілотом. Згодом йому запропонували постійну роботу в Малі, на яку Анатолій Йосипович погодився. Він побував в багатьох африканських країнах – Гані, Гвінеї,  Сомалі, ЦАР, Кенії. Близько двох років Анатолій Сиротенко працював у Малі і паралельно навчався заочно у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, здобув кваліфікацію економ-географа, учителя географії середньої школи. Вирішив зайнятися викладацькою діяльністю. Працював учителем географії (1964—1967 рр.), заступником директора середньої школи № 67 м. Києва (1967—1970 рр.), де зарекомендував себе як талановитий викладач.

Через деякий час А. Й. Сиротенку запропонували поїхати на курси ЮНЕСКО до Москви, після закінчення яких він разом з 150 педагогами, 30 лікарями,  та численними геологами поїхав в Конго  керівником експедиції. Працював разом з Міністерством освіти для організації перевірки якості викладання вчителів як радянських, так і конголезьких. В Конго Сиротенко пропрацював 5 років і був направлений консультантом з розвитку народного господарства в Анголу.

Після повернення з Анголи в Київ Анатолій Йосипович працював в Київському педагогічному інституті імені Горького (нині НПУ імені М. Драгоманова) викладачем економічної і соціальної географії. Але пропрацювавши на даній посаді лише 8 місяців, був відісланий Москвою до Афганістану радником з освіти. 1981 року Анатолій Сиротенко повертається назад до Києва і починає працювати деканом по роботі із студентами-іноземцями в сучасному Лінгвістичному педагогічному інституті, потім був завідувачем лабораторії географічної освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук, працював заступником директора Інституту педагогіки та Інституту педагогіки психології.

У 1995 році захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми шкільної географічної освіти в Україні», отримав звання професора.

А. Й. Сиротенко був дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (АПСН) в Москві, почесним академіком АПН України, професором Інституту педагогіки АПН України і Хмельницього гуманітарно-педагогічного інституту. Під його керівництвом було понад 20 аспірантів і кандидатів наук, отримали звання доктора педагогічних наук троє: С.С. Пальчевський, І. М. Шоробура, О. М. Топузов.

Помер Анатолій Сиротенко у віці 75 років з багатим досвідом вчителя, науковця і методиста.


Напрацювання автора

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію за темою "Народная республика Конго. Проблемы освоения ресурсов, развития и размещения хозяйства". Під час роботи в Афганістані під керівництвом А. Й. Сиротенка проведено значну роботу щодо організації системи освіти цієї країни, зокрема розроблено структуру афганської школи, її зміст та принципи діяльності; створено курси ліквідації неписьменності серед дорослого населення і підготовлено проекти відповідних законів, підручники з усіх навчальних предметів з 1-го по 8-й клас.

А. Й. Сиротенко – автор понад 500 наукових робіт. Це – підручники, монографії, посібники, статті, методичні рекомендації, навчальні програми і концепції. Тільки за три останні роки свого життя (2007, 2008 і 2009) вчений-педагог написав три посібники і підручник для профільної школи. У науковій діяльності Сиротенко на перше місце ставив дослідницьку роботу у розвитку завдань з проблем географічної освіти в середніх навчальних закладах.

Учений підготував фундаментальні дослідження в галузі теорії та методики навчання географії в школі. Його підручник «Економічна і соціальна географія України» перевиданий польською, угорською, російською та румунською мовами і відзначений премією НАПН України.

Анатолій Йосипович приймав активну участь у теоретичному обґрунтуванні основних напрямів розвитку національної системи освіти, у створенні Державних стандартів шкільної географічної освіти та оновлених програм з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Під його керівництвом створено Концепцію шкільної географічної освіти (1991), затверджену Міністерством освіти України, він є автором Концепції профільного навчання.

Учений підготував фундаментальні дослідження в галузі теорії та методики навчання географії в школі, а саме: «Фізична географія» для афганських шкіл, (1979, мовою дарі і пушту); «Методика викладання географії в школах ДРА» (1980, мовою дарі і пушту); підручники «Географія материків» для 6-го класу афганських шкіл мовою дарі (1982), «Географія ДРА» (1985), «Уроки миру в школі» (1988), «Економічна підготовка школярів у процесі вивчення географії» (1989), «Географія України» (1994), «Экономическая и социальная география Украины» (1995), «Социально-экономическая география мира» (2007); «Робочий зошит з курсу географії України» (1997), «Уроки географії в 9 класі» (2005). Методичні посібники і підручники А. Й. Сиротенка вийшли у світ українською, російською, польською, угорською, румунською, узбецькою та мовами фарсі і пушту (Афганістан). Його підручник «Економічна і соціальна географія України» перевиданий польською, угорською, російською та румунською мовами і відзначений премією АПН України (нині НАПН України). Він – автор п'яти підручників і методичних посібників, виданих мовами дарі й пушту (Афганістан), що є чинними й тепер.

Багато зусиль і таланту А. Й. Сиротенко доклав до редагування методичних збірників «Географія в школі» (1982—1985). За його редакцією вийшли у світ такі посібники, як «Методи навчання географії», «Комп'ютерна географія», «Екологія навколо нас» та ін. Вчений-педагог був науковим редактором, науковим консультантом, рецензентом багатьох видань у галузі географічної  та педагогічної освіти.

Анатолій Йосипович друкувався в журналах та газетах: «Географія», «Географія та основи економіки в школі», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «География в школе», «Азия и Африка сегодня» (Росія), «Вітчизна» (Україна), «Ністру» (Молдова) та ін. Його перу належать такі літературно-публіцистичні праці, як «Салам алейкум, Кабул», «Знайомтесь: Конго» та інші матеріали країнознавчого характеру.

Учений-педагог читав лекції для директорів і вчителів географії на курсах підвищення кваліфікації післядипломної педагогічної освіти; брав активну участь у багатьох семінарах, конференціях, з'їздах Українського географічного товариства, де завжди виступав з новими ідеями і практичними рекомендаціями в галузі методики географії, її становлення та розвитку. Анатолій Йосипович неодноразово представляв Україну на конференціях ЮНЕСКО та Ради Європи. Вільне володіння французькою мовою сприяло активній діяльності Анатолія Сиротенка на міжнародній арені.


Нагороди

У 2001 р. А. Й. Сиротенку присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він нагороджений медаллю ім. Н. К. Крупської (1981) та медаллю ім. А. С. Макаренка (1985), значком «Відмінник народної освіти УРСР» (1982).


Бібліографія

 1. Сиротенко, Анатолий Иосифович. Проблемы школьного геофизического образования в Украине (дидактико- методический аспект) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / А.И.Сиротенко ; Национальный ин-т образования. - Минск, 1995. - 180 с.
 2. Сиротенко, Анатолий Иосифович. География Украины : пробный учебник для 9 класса сред. школы: Пер. с укр. / А. И. Сиротенко [и др.]. - К. : Освіта, 1996. - 239 с.
 3. Сиротенко, Анатолій Йосипович. Географія України : підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / А. Й. Сиротенко, Б. О. Чернов. - К. : Благовіст, 1998. - 256 с.
 4. Сиротенко, Анатолий Иосифович. Экономическая и социальная география Украины. 9 клас: тетрадь для практических работ с комплектом контурных карт: II структурный вариант / А. И. Сиротенко, А. Г. Стадник. - 2. изд., перераб. - Х. : Ранок, 2000. - 36 с. + карт.
 5. Сиротенко, Анатолій Йосипович. Економічна і соціальна географія України: пробний підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Й. Сиротенко. - К. : Освіта, 2001. - 222 с.
 6. Сиротенко, Анатолій Йосипович. Економічна та соціальна географія України. 9 клас  : зошит для практ. робіт із комплектами контурних та кольорових карт / А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. - 3. вид., переробл. - Х. : Ранок, 2001. - 40 с.: іл.+ дод.
 7. Geografia Ucrainei. Man. de proba pentru cl. 9 a sc. сu limba de pred. rom. din Ucraina / A. І. Sirotenko, B. А. Cernov, V. I. Plahuta ; traducere din ucr. de I. O. Cretu. - Lviv : Svit, 1996. - 223 p.
 8. Економічна і соціальна географія України : проб. підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Й. Сиротенко ; рец.: С. Г. Коберник, Н. В. Бєскова. - Київ : Освіта, 2001. - 222 с.
 9. Социально-экономическая география мира, 10 класс : проб. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. - Київ : Пед. думка, 2007. - 384 с.
 10. Географія України, 9 кл. / А. Й. Сиротенко // Викладання географії в школах України : метод. лист / М-во освіти України ; НДІ педагогіки України. - Київ : Освіта, 1993. - С. 25-32.
 11. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Географія. 5-10 кл. Основи економічних знань. 11 кл. / М-во освіти України, Ін-т педагогіки АПН України ; упоряд.: В. П. Корнєєв, І. П. Пустовіт, А. Й. Сиротенко [та ін.] - Київ : "Перун", 1996. - 221 с.
 12. Географія. Економіка. 6-11 кл.: прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / кол. авт.: П. Г. Шищенко (кер.), В. М. Бойко, А. Й. Сиротенко [та ін.] - Київ ; Ірпінь : Перун, 2006. - 89, [7] с. - (Нова програма 12-річної школи).
 13. Уроки миру в школі / А. Й. Сиротенко. - Київ : Т-во "Знання" УРСР. - 1987. - 48 с. - (Серія 7. "Педагогічна"; № 3).
 14. Країнознавство : матеріали до курсу / О. Г. Стадник, А. Й. Сиротенко. - Харків : Вид. група "Основа", 2008. - 144 с. - (Серія "Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 8 (56).
 15. Лабораторія методики географії / А. Й. Сиротенко, Л. І. Круглик, В. П. Корнєєв // Інститут педагогіки АПН України 70 / АПН України ; редкол.: М. Д. Ярмаченко (відп. ред.)  [та ін.]. - Київ : Пед. думка, 1996. - С. 86-89.
 16. Яким повинен бути сучасний вчитель / А. Й. Сиротенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : ХГПА, 2007. - Вип. 2. - С. 154-158.
 17. Географія в школі / А. Й. Сиротенко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук ; голов. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: І. Д. Бех, Н. М. Бібік, В. Ю. Биков [та ін.] – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 131-132.
 18. Географія України / А. Й. Сиротенко, Б. О. Чернов, В. Я. Плахута // Рідна шк. –  1992. – № 11/12. – С. 60–63. – Продовження. Початок в №№ 2, 3, 4, 8, 12 – 1991 ; № 5/6. – 1992.
 19. XXVI Всеукраїнська олімпіада юних географів-краєзнавців / А. Сиротенко, О. Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 1998. – № 3. – С. 36.
 20. Європейські тенденції шкільної географії / А. Сиротенко // Географія та основи економіки в шк. - 1999. - № 2. - С. 2
 21. "Артек" - центр світового педагогічного досвіду / А. Сиротенко // Мистецтво та освіта. - 2000. - № 4. - С. 52-54.
 22. Проблеми конструювання шкільних підручників з географії / Анатолій Сиротенко // Географія та основи економіки в шк. - 2001. - № 6. - С. 12.
 23. Світові тенденції розвитку шкільної географії / А. Й. Cиротенко // Географія та основи економіки в шк. - 2003. - № 5. - C. 2‑3. - Бібліогр.: 7 назв.
 24. Нові проблеми старого предмета / А. Й. Сиротенко, І. М. Шоробура // Географія. - 2008. - Лип. (№ 13/14). - С. 50-53. - Бібліогр.: 5 назв.
 25. Африканські подорожі. Малі / А. Й. Сиротенко // Географія. – 2009. – Верес. (№ 17). – С. 29–36.
 26. Концепція географічної освіти для профільної школи : проект для обговорення / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко,  А. Й. Сиротенко [та ін.] // Географія. - 2009. - Жовт. (№ 19). - С. 2-5.
 27. Минуле й сьогодення Анголи / А. Й. Сиротенко // Географія. - 2009. - Лип. (№ 13/14). - С. 58-60.
 28. Салам Алейкум, Афганістане! / А. Й. Сиротенко // Географія. - 2009. - Трав. (№ 9). - С. 29-35.
 29. Стандарти шкільної географічної освіти / А. Й. Сиротенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – Жовт. (№ 37). – С. 10–11.